top of page

מוניציפלי ואגודות שיתופיות

 

משרד ליכטנשטיין ושות', עורכי דין, נחשב בין המשרדים המובילים בתחום ורשום על מספר הלכות חשובות ומרכזיות בכל הנוגע לאגודות שיתופיות ולגופים מוניציפאליים.

 

משרדנו ועו"ד ישראל ליכטנשטיין בפרט מלווים מזה שנים ארוכות גופים מוניציפליים, מועצות מקומיות, אגודות שיתופיות וועדים מקומיים בפריסה ארצית תוך מתן ליווי משפטי בכל התחומים לרבות ייעוץ משפטי שוטף, ליטיגציה, עבודה מקרקעין וכיוצ"ב.

 

משרדנו מייצג אגודות שיתופיות, ועדים מקומיים וחברי אגודה הן אל מול גורמי ההתיישבות השונים הן אל מול רשם האגודות השיתופיות, הן אל מול בתי המשפט והן אל מול כל גורם רלוונטי אחר.

 

משרדנו מייעץ ללקוחות המשרד ומייצגם בכל הנושאים הקשורים לדיני אגודות שיתופיות הכוללים בין היתר:

  • מכר והעברת זכויות בנחלות

  • בן ממשיך - לרבות ביטול וירושה

  • סכסוכים בין חברי אגודה

  • סכסוכים בין חבר האגודה לבין האגודה ו/או המועצה האזורית ו/או גורמי ההתישבות

  • סכסוכי גבולות

 

 

 

 

bottom of page